Protans miljøprofil

Protans miljøprofil viser til at våre produkter lages av miljøvennlige råmaterialer. De produseres og håndteres med minimal bruk av ressurser.

Produktene våre er laget av miljøvennlige råmaterialer. Våre produkter skal kunne produseres, brukes og håndteres med minimal bruk av ressurser.

Protans miljøprofil viser til at våre produkter lages av miljøvennlige råmaterialer. De produseres og håndteres med minimal bruk av ressurser.

Protan har som mål å ta globalt ansvar for miljøet. Produktene våre er laget av miljøvennlige råmaterialer. De skal kunne produseres, brukes og håndteres med minimal bruk av ressurser. Vi samarbeider med organisasjoner, leverandører og kunder i vårt miljøarbeid. I tillegg jobber vi tett med myndigheter, interesseorganisasjoner og fagmiljøer for å skape miljøforbedringer i et langsiktig perspektiv.

Vi var også et av de første selskapene i Norge som kvalitetssikret miljøarbeidet vårt gjennom EPD – et dokument som oppsummerer miljøprofilen til et ferdig produkt på en standardisert og objektiv måte.

EPD står for Environmental Product Declaration.

EPD Norge inngår i ECO Platform.


Protans produkter produseres i Norge med energi fra norsk vannkraft og vi er sertifisert etter ISO 9001 kvalitetssystemer og ISO 14001 miljøstyringssystemer.  Protan er en aktiv deltaker i den europeiske RoofCollect­-ordningen som samler inn og resirkulerer materialer.

ECOproduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig materiale- og produktvalg i et byggeprosjekt. Protan Exposed Roof SE, Protan Torvtaksmembran og Protan Tunnelduk inngår i denne databasen som de eneste produktene innenfor denne aktuelle gruppen.

Disse produktene kvalifiserer også til å samle BREEAM-poeng i et byggeprosjekt. BREEAM NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg og et tydelig virkemiddel for å fremme miljøriktige valg innen byggebransjen.

Protans produkter skjøtes med varmluft uten bruk av gass eller åpen flamme. Dette er den mest miljøvennlige skjøtemetoden.

For miljødokumentasjon, se her.