Tastarustå B5

På Tasta i Stavanger har Protan levert tak og membraner til 56 boenheter som er tegnet av TAG Arkitekter AS og oppført av Skanska Norge AS for Skanska Bolig AS.

Dette er det første av fire byggetrinn i feltet Tastarustå B5. Boenhetene ligger i to blokker og to rekkehus. Blokkene og det ene rekkehuset ligger rundt et tun, og det andre rekkehuset ligger i forlengelsen av den ene blokken. Samlet areal er på 7.404 kvadratmeter.

Alle byggene er rektangulære. Rekkehusene har bærende konstruksjon i tre, mens blokkene er bygget i stål og hulldekker. Blokkene har flate tak som er isolert og tekket med folie. Rekkehusene har sperretak som er isolert og tekket med folie. Blokkene har hvit tegl i første og andre etasje og svart tegl i tredje og fjerde etasje. Rekkehusene har hvit trekledning. I dette bygge-trinnet er det endeplater av grønt glass på terrassene i blokkene. I de neste byggetrinnene blir det gule eller blå glassplater.

Tekniske rom ligger i parkeringskjelleren, mens ventilasjons-aggregat er plassert på takene. Det er i snitt 40 cm isolasjon i takene og 25 cm i veggene. Vinduene har en U-verdi på 0,9. Noen av boenhetene er trykktestet og luftvekslingen per time er under kravet.

Både boenhetene og uteområdene har universell tilgjengelighet. Når Tastarustå B5 er ferdig utbygd vil feltet inneholde cirka 550 boenheter.

Taktekking: Protan Bygg & Tak