Stavanger DPS

På Lassa i Stavanger er det ført opp et distriktspsykiatrisk senter (DPS) på 6.070 kvadratmeter for Helse Stavanger.

Et distriktspsykiatrisk senter er en faglig selvstendig enhet som har ansvar for de allmennpsykiatriske spesialisttjenestene innen et geografisk område. Stavanger DSP skal dekke Stavanger og Randaberg. Virksomheten som nå er samlet på Lassa lå tidligere spredt på flere bygg.

Sivilarkitekt Anne in't Veld i Leiv Nes Arkitekter forteller at det er lagt vekt på å skape klare bygningsvolumer som beskriver byggets ulike funksjonsområder og utnytter tomtens gode solforhold maksimalt for å skape gode uteområder.

Bygget har en tilnærmet T-form. Det går en teknisk kulvert fra beboerfløyen til en sjakt ved trappe- og heishuset. Kulverten og heisgruven er bygget i vanntett betong siden de ligger under grunnvannstanden. Kjelleren er plasstøpt med drenerende asfalt som dekke. Konstruksjon fra første til fjerde etasje består av plasstøpte dekker som er opplagt på betongvegger i trapperom/heissjakter, stålsøyler i yttervegger, og betongsøyler sentrisk i bygget. To av byggets tre trappeløp er bygget av betongelementer, mens den tredje er i stål. Taket er flatt, isolert og tekket. Bygget har innvendige nedløp. Ytterveggene er i bindingsverk og kledd med gjennomgående impregnert stående trekledning og hvite komposittplater. Bygget har glassfasader ved hovedinngangen. Solavskjerming skjer med utvendige persienner.

Taktekking: Protan Bygg & Tak AS

Les mer på bygg.no