Kulturfabrikken Sortland

Kulturfabrikken Sortland – i Blåbyen i Vesterålen – er en samlokalisering av kulturtilbud og aktivitetslokaler for hele Sortlandsamfunnet og Protan er stolt over å ha levert tak til dette flotte bygget. Målet er en samlende moderne kulturarena, en arena for undervisning og en møteplass for alle i byen.

Produksjonen i Hermetikken as (Vesterålen fiskeforedling, med de grønne og hvite fiskebolleboksene) skulle flytte ut av sine gamle lokaler nede på kaia i Sortland. I en tilbudsrunde som kommunen utlyste for lokalisering av et Kulturhus og et nytt hotell, vant en grupperingen med fabrikktomta ved Kaia. Kulturfunksjonene skulle innpasses i det gamle industrianlegget og hotellet bygges på en fylling delvis ute i vannet. Begge prosjektene er en forut-setning for hverandres drift. Kommunen bygger Kultur-fabrikken og en privat gruppering hotellet.

Varierende grunnforhold førte til at de endte opp med å skifte ut masser under alle bærende fundamenter. Byggeplassen ligger vegg i vegg med et kjøpesenter og måtte underveis tilpasses byggedriften. Noe som ble gjort veldig tidlig var å støpe gulv på grunn under åpen himmel. – Uten tvil en værmessig utfordring. Grunnen til det var at forskalingssystemet som krevde et tilnærmet stabilt underlag for å bygge seg opp over. Fordelen var at arealforbruket blir mindre i forhold til stillaset på denne forskalingstypen, ved å henge opp stillaser på den øverste delen av forskalingen. Vi delte opp bygget, tok angrepspunktene og jobbet oss ut. For å lukke takflatene rimelig kjapt, valgte vi å bruke lett-tak, sier Eikejord og legger til at de har vært heldige med en nesten helt snøfri vinter.

Tak- og membranarbeider: Protan Tak