Aktuelt

Finansavisen 20. mai 2014

Tak- og membranprodusenten Protan femdoblet resultatet i 2013, og ligger foran skjemaet så langt i 2014. Men Russland skaper bekymringer. - Vi har tro på produksjon i Norge. Vi etablerer virksomhet her hjemme så lenge det er fornuftig og lønnsomt. Med automatisering er det fullt mulig å gjøre verdiskapningen i Norge, sier Erik Øyno.

Den tidligere Aktiv Kapital-sjefen kom inn som sjef for takbeleggprodusenten i Drammen og Nesbyen i 2011. Siden den gang har resultatene snudd fra rødt til sort, og i fjor femdoblet Protan resultatet til 47,8 millioner kroner av en omsetning på 1,1 milliarder. - Det er fullt mulig å produsere i Norge så lenge effektiv drift oppveier for kostnadsfordelene du har andre steder, sier han.

Protan har produksjon i Drammen og Nesbyen, og videreforedling i Polen. Nærmere 500 av totalt 650 ansatte jobber i Norge. - I tillegg til takbelegg produserer vi banemembraner til våtrom og ventilasjonsrør til gruver og tunneler. Sistnevnte produkt opplever en hyggelig utvikling, og i år starter vi opp en ny produksjonslinje på Nesbyen, forteller han.

Kvalitet til Amazon

Protan eksporterer produkter til 40 land over hele verden. Spesielt eksportveksten i Polen og Russland har vært med på å dra resultatet opp de siste årene. I januar landet selskapet en stor kontrakt med Amazon, som bygger tre enorme logistikksentre i Polen. Totalt er arealet på 300.000 kvadratmeter, tilsvarende 60 fotballbaner. - Hvert bygg er på 100.000 kvadratmeter, altså 500 meter lange og 200 meter brede. Det er ordentlig store bygg, sier Øyno. - Hvorfor valgte de dere? - De er opptatt av å sikre de enorme verdiene inne i byggene, og må derfor ha topp kvalitet. Vårt produkt har en forventet levetid på over 30 år, sier Øyno. Hittil i 2014 er ordreinngangen 20 prosent høyere enn i fjor. Både i Norge og utenfor Norge opplever selskapet økt etterspørsel. - Men hovedveksten kommer utenfor Norge, påpeker Protan-sjefen. Og det er ikke bare uproblematisk.

Tøft i Russland

Ved siden av Polen er Russland et viktig eksportmarked for Protan, og utgjør 12-15 prosent av den samlede omsetningen. Den store usikkerheten og tilhørende rubelsvekkelsen merkes imidlertid også for en takprodusent. - Vi konstaterer at etterspørselen etter våre produkter på kort sikt er noe redusert. Vår hypotese er at vestlig kapital trekker seg ut, og erstattes av russisk kapital som ikke har samme kvalitetskrav for sine bygg. Dermed taper vi volum, forteller Øyno. Rubelen har svekket seg både mot euro og kroner som følge av russisk aggresjon mot Ukraina, noe som er lite gunstig for Protan. - For oss som selger i euro innebærer det en betydelig prisøkning i Russland på våre produkter. Dette gjelder også for våre utenlandske konkurrenter som må flytte volum til andre markeder, og dermed skjerpes konkurransen i andre markeder, samtidig med volumnedgang i Russland.

Satser i Norge

Ett mottiltak er å satse bredere i Norge. - Vi skal utvikle nye markeder i Norge, blant annet forbedret distribusjon for våtromsmembraner. Norske bygg har et forbedringspotensial ved å alltid legge Protans membraner på våtrom for å unngå fuktskader. Smøremembraner på våtrom er ikke godt nok, argumenterer Øyno. - Men det er vel dyrere for utbygger? - Vår løsning er både mest tidseffektiv og kostnadseffektiv når du regner inn jobben som skal gjøres med å legge membranen, mener Protan-sjefen.