Espeland Næring

På Espehaugen i Bergen har Betonmast Bergen ført opp et kontor- og verkstedbygg for Espeland Næring.

Arkitekt Rolv Eide AS har laget arbeidstegninger, basert på skisser fra byggherren. Betonmast Bergens kontraktssum var opprinnelig på 26 millioner kroner eks mva, men endte på 28,5 millioner med endringer. Bygget er ført opp i total-entreprise. Oppstart var i januar i år og bygget stod ferdig i august.

Kontordelen er trukket lenger frem enn hallene slik at bygget har en L-form, og har en glassfasade ved inngangspartiet. Bærekonstruksjonen består av søyler og dragere i stål. Etasjeskiller i kontordelen består av 230 kvadratmeter hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket med folie.

Taktekking: Protan Bergen AS

Les mer på bygg.no