Bellona og Protan i samarbeid for en bærekraftig byggebransje

Miljøstiftelsen Bellona har inngått et samarbeid med industrikonsernet Protan. De nye samarbeidspartnerne vil blant annet jobbe for utslippsfrie byggeplasser og bærekraftige takløsninger.

– Vi har vært i dialog med Protan i flere år. Protan har fokusert på miljø og bærekraft i lang tid og er derfor er en naturlig samarbeidspartner for oss, forteller Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona.

Konsernsjefen i Protan, Erik Øyno, ser fram til å begynne det nye samarbeidet.

– Bellona er en tung og viktig stemme i debatten om bærekraftige løsninger i næringslivet. Vi er sikre på at dette samarbeidet vil bidra til et større fokus på bærekraftige løsninger i bransjen, sier Øyno.

– Vugge til vugge

Bellona synes den nye samarbeidspartneren har tatt gode grep for bærekraften i byggebransjen. Nå vil miljøstiftelsen bruke samarbeidet for å videreutvikle byggebransjen, for takleverandøren stiller ikke bare med kortreiste produkter.

– Vi ble interessert i Protan fordi de ser på hele kretsløpet når produktenes bærekraft blir evaluert. EPD’er viser at Protans løsninger har et vesentlig lavere CO2 avtrykk enn tradisjonelle takbelegg. Dette er noe av det Protan og Bellona skal se nærmere på. Protan tenker ikke bare vugge til port, men vugge til vugge, og har en resirkuleringsordning for sine produkter. Dette er mangelvare i byggebransjen, og essensielt for å imøtekomme kravene til utslippsfrie byggeplasser. Vi vil derfor bruke samarbeidet med Protan for å synliggjøre bærekraftige løsninger for byggebransjen, forteller Bellona-lederen.

Det stilles stadig flere krav til miljøvennlige og bærekraftige løsninger på norske byggeplasser. Det er iverksatt initiativ for fossilfrie byggeplasser flere steder i landet, blant annet ved Jordal Amfi i Oslo. Protansjefen ønsker utviklingen velkommen.

– Det er gledelig å se at krav om bærekraft i større grad kommer inn i anbudsprosessene. Det offentlige har gått foran, og nå ser vi at også private aktører kommer etter, sier Øyno og fortsetter:

–Takløsningene våre har lenge vært tilpasset utslippsfrie byggeplasser. Og vi utfører blant annet livsløpsanalyser for å redusere produktenes karbonavtrykk i alle deler av verdikjeden. Livsløpsanalysene er en del av sertifiseringsordningen EPD. Vi håper at samarbeidet med Bellona kan være med på å styrke dette arbeidet, sier Øyno.

Lønnsom bærekraft

Bellona har for lengst anerkjent at næringslivet spiller en avgjørende rolle for å løse miljøutfordringene. De samarbeider derfor med selskap som ønsker å gå foran med gode løsninger i sine respektive næringer.

– Vi jobber med flere næringslivsaktører. Målet er å bidra til et bærekraftig og karbon-negativt samfunn. Det er et hårete mål som det vil ta lang tid å nå. Men vi tar hele tiden nye steg mot målet – og det skal bli spennende å få Protan med på laget i dette arbeidet, sier Bøhmer.

Øyno er enig i at det er en stor jobb som skal gjøres, og peker på viktigheten av lønnsomhet i bærekraftige løsninger.

– Skal vi oppnå varige resultater må norske industribedrifter utvikle og levere bærekraftige løsninger som er lønnsomme for næringslivet. Vi er på god vei og har tro på at samarbeidet med Bellona kan ta oss videre, avslutter konsernsjefen.